Vstupenky?.. to snáď nebude nutné :) Ale pomoc príjmeme, lebo ju potrebujeme!
Prečo ? AsiaDays je neziskový projekt. Z podstaty veci - vzdelávať, rozširovať obzor verejnosti,  sprístupniť festival naozaj všetkým atď... sme sa od začiatku snažili nájsť vlastné zdroje financovania festivalu.  Tešíme sa každoročne prírastku nových návštevníkov, aj tisícom verných, ktorí vedia, že koncom apríla sa vždy bude konať ďalší ročník. 
S pribúdajúcim počtom Vás, pre ktorých AsiaDays organizujeme, rastú aj nároky na priestor, program, rastú náklady, ktoré z vlastných zdrojov nie sme schopní pokrývať. Preto potrebujeme pomoc. Oslovujeme všetkých Vás, ktorí v tejto aktivite vidia zmysel a majú zdroje prispieť finančnou čiastkou, odplatne alebo bezodplatne, majú chuť podať pomocnú ruku a ušetriť nám náklady, alebo oboje zároveň. 
Ako nás podporiť ?
Podporiť nás možno priamo, prostredníctvom daru, alebo crowdfoundingovej kampane
festivalu [fjúžn]. Tento rok sme si pripravili naozaj originálny spôsob ako Vás za podporu odmeniť. pou nášho produktu v cene € 3,  [fjúžn] Tea venujete festivalu výťažok € 2 od našich partnerov alebo celé € 3 ak si nápoj objednáte v YUZU House. Tento Yuzu nápoj teda funguje ako vstupenka na predstavenie a bol vytvorený pre tento účel v spolupráci s generálnym partnerom podujatia, YUZU House. Viac TU.

Pomôcť možno aj nepriamo, spôsobom ktorý nám ušetrí náklady, ktoré by sme inak museli pri organizácii znášať.  
Stačí len málo!
  • [fjúžn] Tea objednávku a viac info získate : TU
  • crowdfoundingová kampaň festivalu [fjúžn] TU
  • Dar pre Nadáciu Milana Šimečku  TU
  • účet AsiaInfoCentra :
SK477500 0000 004013806626
Do poznámky vpíšte Vaše meno ak si prajete byť zverejnený/á na ďakovnej listine.


  • Prihláste sa ako dobrovoľník TU